องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง

เลขที่ 364 หมู่ 6 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
โทรศัพท์ : 075-692246 โทรสาร : 075-691106
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@nuakhlong.go.th